Link alternatif AsianBookie.com: | asianbandar.bid | asianbookie.bid | | (Bookmark CTRL+D)

SBOBET

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 253458 and growing!


AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

   » CHAT Now! « [ 130 Chatters Online ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: -------------------- Running ---------------------       - Views: 902 Change Timezone:
hinh 08-Nov 2019 Friday 11:29 PM (12 days ago)
hope2win, hoangcong242, isuccess6688 and 4 others  7 Likes  
              #1
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Ajman Club 0-0; over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hope2win, hoangcong242, isuccess6688 and 4 others  7 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh 08-Nov 2019 Friday 11:34 PM (12 days ago)            #2
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Belenenses u23 1-0; over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 08-Nov 2019 Friday 11:49 PM (12 days ago)            #3
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Ajman Club 0-0; over 0.5ft


1-0 😍, bù giờ 😁.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 08-Nov 2019 Friday 11:56 PM (12 days ago)            #4
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Belenenses u23 1-0; over 1.5ft


Lose 🤮


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
Lặng nhìn đời 09-Nov 2019 Saturday 12:05 AM (12 days ago)            #5
Veteran Member


Posts: 1221
Liked By: 494
Joined: 14 Mar 19
Followers: 2


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
May man bro nhe


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Tổng số thành viên: 3246
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 12:10 AM (12 days ago)            #6
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by Lặng nhìn đời:

May man bro nhe


Tía mãi không có mã nào running, khò khò canh đêm xem 😃.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
Lặng nhìn đời  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 7:44 AM (12 days ago)            #7
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Parana PR 0-0; over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 7:48 AM (12 days ago)            #8
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Bị lừa cũng múc 😜

Vila Nova GO 0-0; over 1.5ft x2
Over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 8:10 AM (12 days ago)            #9
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Parana PR 0-0; over 0.5ft


Lose 🤮,odd đẹp quá mà nó gaol 😩.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 8:18 AM (12 days ago)            #10
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Bị lừa cũng múc 😜
Vila Nova GO 0-0; over 1.5ft x2
Over HT 0.5


Lose 🤮,hôm nay SN mà đen như Quạ 😅.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hoangtusamac  1 Likes  
 Like     
hoangtusamac 09-Nov 2019 Saturday 9:09 AM (12 days ago)            #11
Master Member


Posts: 3294
Liked By: 1468
Joined: 27 Nov 14
Followers: 3Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
BÂY GIỜ ĐỎ LÊN NÀO 😘😘😘
May mắn nhé bro 😍


_--------_

 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:28 AM (12 days ago)            #12
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hoangtusamac:

BÂY GIỜ ĐỎ LÊN NÀO 😘😘😘
May mắn nhé bro 😍


CF Atlante 0-0; over 0.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hoangtusamac  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:35 AM (12 days ago)            #13
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Atl Tucuman 1-0; over 1.75 >1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:37 AM (12 days ago)            #14
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

CF Atlante 0-0; over 0.5ft


1-0 😍


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hoangtusamac  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:40 AM (12 days ago)            #15
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Quilmes 1-1; over 2.5ft nhồi


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hoangtusamac  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:41 AM (12 days ago)            #16
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Quilmes 1-1; over 2.5ft nhồi


Post xong nghệ tiêu tít 😁
1-2 😍


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
 
hoangtusamac  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:44 AM (12 days ago)            #17
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Sao Bento 1-2; Under 4ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 9:54 AM (12 days ago)            #18
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
San Martin san Juan 1-0; over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:04 AM (12 days ago)            #19
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Tucuman 1-0; over 1.75 >1.5ft


Lose 🤮


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:17 AM (12 days ago)            #20
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Defence Force 2-2; over 4.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:23 AM (12 days ago)            #21
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lone Star Republic 42' 0-0; over 1.5ft x3


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:25 AM (12 days ago)            #22
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Sao Bento 1-2; Under 4ft


1-2 😍, nổ đi mấy em 🙄


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:25 AM (12 days ago)            #23
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

San Martin san Juan 1-0; over 1.5ft


Lose 🤮


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:30 AM (12 days ago)            #24
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Atl Saltillo 24'0-0; over 1.25ft x2
Over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:35 AM (12 days ago)            #25
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Defence Force 2-2; over 4.5ft


Lose 🤮,đen zậy 😅


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:43 AM (12 days ago)            #26
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Saltillo 24'0-0; over 1.25ft x2
Over HT 0.5


0-1 😍, còn 10' nổ phát nữa cho xong trong HT 😜.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 10:56 AM (12 days ago)            #27
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lone Star Republic 0-1; |v|ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:08 AM (12 days ago)            #28
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Lone Star 2 lần |v| lên 0.25 mà không nổ được 🙄.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:18 AM (12 days ago)            #29
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Lone Star Republic 0-1; |v|ft


Kết nó 1-1
Lone Star... 0-1; over 1.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:29 AM (12 days ago)            #30
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Atl Saltillo 0-1; over 1.5ft big


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:32 AM (12 days ago)            #31
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Kết nó 1-1
Lone Star... 0-1; over 1.5ft


Lose 🤮,thua con mã Mỹ đâu quá 😂


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:33 AM (12 days ago)            #32
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Lone Star Republic 0-1; |v|ft


0-1 hòa


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:34 AM (12 days ago)            #33
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Saltillo 24'0-0; over 1.25ft x2
Over HT 0.5


0-1 lose 1/2 🤮


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:47 AM (12 days ago)            #34
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Saltillo 0-1; over 1.5ft big


Nổ gaol kìa,Kotex làm gì 😡


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:50 AM (12 days ago)            #35
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Saltillo 0-1; over 1.5ft big


Ngón lắm nhóc, chấp người gỡ hòa 👍
1-1 😍😍😍


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:51 AM (12 days ago)            #36
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Atl Saltillo 24'0-0; over 1.25ft x2
Over HT 0.5


1-1 😍.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 11:52 AM (12 days ago)            #37
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Thôi nghỉ lấy cả vốn lẫn lời sáng nay 😁


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 12:46 PM (12 days ago)            #38
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Vissel Kobe + 0.25ft
Kashima Over 2.5ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:24 PM (12 days ago)            #39
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Kashima 0-0; over HT 0.5


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:36 PM (12 days ago)            #40
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Gamba Osaka u23 2-2; over 4.5ft nhồi


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:42 PM (12 days ago)            #41
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Kashima 37'0-0; over 1.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:43 PM (12 days ago)            #42
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Gamba Osaka u23 2-2; over 4.5ft nhồi


2-3 😍


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:45 PM (12 days ago)            #43
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Tokyo FC 41'0-0; over 1.5ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 1:51 PM (12 days ago)            #44
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Kashima 0-0; over HT 0.5


Lose 🤮.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 2:39 PM (12 days ago)            #45
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Jeonnam Dragon 38'0-0; over 1.25ft x2


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 2:46 PM (12 days ago)            #46
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Kashima 0-2; |v|ft


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 2:57 PM (12 days ago)            #47
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Vissel Kobe + 0.25ft
Kashima Over 2.5ft


HDP hay running cũng chết, ngày SN đen zậy nè 😂.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
GiangBui 09-Nov 2019 Saturday 2:59 PM (12 days ago)            #48
Senior Member


Posts: 770
Liked By: 301
Joined: 24 Mar 16


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:

HDP hay running cũng chết, ngày SN đen zậy nè 😂.


Chúc mừng sinh nhật nhé Hinh

 


_--------_


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Tổng số thành viên: 3246
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 2:59 PM (12 days ago)            #49
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Tokyo FC 41'0-0; over 1.5ft x2


1-0 lose 🤮.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
hinh 09-Nov 2019 Saturday 3:00 PM (12 days ago)            #50
Gold Member


Posts: 24801
Liked By: 9383
Joined: 24 Sep 17
Followers: 42


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by GiangBui:

Chúc mừng sinh nhật nhé Hinh
 


Tks, chúc GiangBui nhiều may mắn 👍.


_--------_


"Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"


AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Tổng số thành viên: 37
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > -------------------- Running ---------------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
44.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2019 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Terms of Service

18.204.48.199